Hnědé uhlí -
Ořech 1

Hnědé uhlí ořech 1: zrnitost 20-40 mm

Hnědé uhlí Ořech 1 – 619kč/q
Ceník
Hnědé uhlí -
ořech 2

Hnědé uhlí ořech 2: zrnitost 10-25 mm

Hnědé uhlí Ořech 2 – 609kč/q
Ceník
Hnědé uhlí kostka

zrnitost: 40 - 100 mm

Cena - 629 kč
Ceník
Otevírací doba

Otevřeno v sezoně pro vozíky:
Středa: 08:00 – 09:00 / 15:00 - 16:00
Sobota: 08:00 – 12:00

O společnosti Vaněk s.r.o.

O NÁS

O společnosti Vaněk plus s.r.o.

Zajišťujeme prodej a rozvoz uhlí, uhelných briket, písků, štěrku, kačírku a nově jsme zařadili balené uhlí pro Ústecko, Mělnicko, Roudnicko a okolí. Po telefonické domluvě možný osobní odběr uhlí a briket. Samozřejmostí je i dovoz všech výše uvedených artiklů naší vlastní dopravou, složení na místo pásovým dopravníkem vždy opatřeno váhovým lístkem z ověřené certifikované digitální váhy.

Cílem je spokojený zákazník a kvalitní služby. Proto si uhlí a další sypké materiály navážíme do našich uhelných skladů pomocí vlastních kamionů přímo z uhelných a kamenných dolů, čímž eliminujeme nešetrné zacházení při překládání vagonů. V našem uhelným skladu skladujeme v krytých halách. Samozřejmostí je skládání uhlí a dalších sypkých materiálů dopravníkem u zákazníka.

Služby
Vaněk plus S.R.O.
Vaněk plus S.R.O.

BENEFITY A VÝHODY UHELNÝCH SKLADŮ

Vaněk plus S.R.O.

Pouze kvalita

Pouze kvalitní uhlí

Nabízíme ledvické uhlí z dolů Bílina, které patří mezi nejkvalitnější
Složení až do sklepa

Složení až do sklepa

Naše vozidla mají pásové dopravníky pro složení uhlí až k Vám do sklepa
Vlastní doprava
Autodoprava
Disponujeme vlastní dopravou z dolu na sklad a rozvozem k zákazníkům
Vždy suché uhlí
Vždy suché uhlí
Uhlí skladujeme v suchu v našich halách
Písky, drtě, kačírek

Písky, drtě, kačírek

Prodáváme i další sypké materiály, koks, písky, drtě, kačírek
zkušenosti

Zkušenosti

Více než 15 let zkušeností v oboru

Působnost uhelných skladů

Naše služby a sypké materiály dodáváme našim zákazníkům po celé ČR, ale především působíme ve Ústeckém kraji, Středočeském kraji. První náš uhelný sklad naleznete přímo v obci Chodouny. Mnoho našich zákazníků pochází z lokalit Roudnice Nad Labem, Štětí, Doksany, Račice, Litoměřice, Lovosice, Libochovice, Liběchov, Mělník, Budyně nad Ohří, Mšené lázně, Bohušovice nad Ohří, Soběslav a mnoho dalších lokalit z ČR.

Kontakty na naše sklady naleznete v sekci Kontakt

Zaujala Vás naše nabídka?

Prodej uhlí, briket

V našich uhelných skladech prodáváme a rozvážíme kvalitní ledvické hnědé uhlí ořech 1, ořech 2, kostka, a uhelné brikety.

V našem skladu ve Vědomicích prodáváme a rozvážíme
kvalitní ledvické hnědé uhlí

Uhlí je získáváno těžbou z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se především jako palivo pro získávání tepla a energie. Veškeré druhy Ledvického uhlí mají stejnou výhřevnost (Qir) 17,6 MJ/kg, obsah popela (Ad) 9,8%, obsah vody (Wtr) 30,2% a obsah síry (Std) 0,77%. Rozdíl je pouze ve velikosti jednotlivých kusů uhlí (zrnitosti).

Hnědé uhlí

Poskytujeme silniční nákladní autodopravu sypkých
materiálů po ČR.

Doprava, rozvoz a skládaní uhlí

Spolehlivá doprava pro rozvoz uhlí k vašemu domu,
nebo včetně skládání až do vašeho sklepa.

Doprava

Poskytujeme nákladní autodopravu sypkých materiálů. Přepravíme uhlí až k vašemu domu nebo přímo do vašeho do sklepa včetně jeho složení.

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA

Nákladní silniční motorovou dopravu naše firma provozuje od roku 2011. Za tuto dobu jsme v nákladní autodopravě získali mnoho zkušeností, které se samozřejmě projevují v kvalitě našich služeb, poskytujeme přístup na profesionální úrovni, vysokou kvalitu služeb a seriózní komunikaci a odborné poradenství.

PŘEPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLŮ

V současné době se zabýváme přepravou sypkých materiálů velkoobjemovými (50m3) návěsy po celé České republice. Požadovaný sypký materiál dopravíme k zákazníkovi v dohodnutém čase na určené místo a v požadované kvalitě. Zákazníkovi spolehlivě sypký materiál zajistíme a po domluvě převezeme na místo určení. Za deště přepravovaný materiál zajistíme zaplachtováním korby auta.

DOPRAVA PÍSKU, DRTĚ, KAČÍRKU

Nákladní autodopravou Vám rádi dopravíme písek např. pro beton a maltu. Dále křemičitý písek např. pro zámkové dlažby a lité betony. Též Vám bez starostí přivezeme drtě (štěrky) a tříděný kačírek.

ROZVOZ UHLÍ, BRIKET

V oblasti tuhých paliv Vám rádi přepravíme kvalitní ledvické uhlí z dolů Bílina, které je známo nejvyšší jakostí. Provádíme rozvoz suchého uhlí v rozvozových vozech 4, 6 a 8 tun. V dešti rozvážíme uhlí pod plachtou tak, aby se k zákazníkovi dostalo vždy zcela suché. Při nákupu nad 20q je doprava až do 40 km zdarma. V našich uhelných skladech je pro Vás připraveno k přepravě hnědé uhlí v různých zrnitostech, dále kvalitní hnědouhelné i černouhelné brikety.

SKLÁDÁNÍ UHLÍ

Na vaše přání Vám složíme sypké materiály na vámi určené místo. Uhlí Vám složíme pásovým dopravníkem např. přímo do sklepa s minimální prašností a bez potřeby zdroje elektrické energie.

Kontejnerové služby

Kontejnerové služby zahrnují pronájem 4 nebo 20 kubíkového kontejneru pro likvidaci odpadu nebo sutě ale
také ho mužete využít na dovoz zeminy, stavebního materiálu, betonu, stěrku a písku.

Pro více informací nám kdykoliv zavolejte
Ceny kontejnerů dle množství a druhu odpadu.
+420 722 030 030
Odvoz

Odvoz stavebního odpadu včetně dokladu o potvrzení ukládky.

Doprava

Doprava stavebního materiálu: písky, štěrky, beton, zeminy aj.

Objednat Kontejner

Reklamační řád se řídí občanským zákoníkem

Reklamační řád

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží kupující doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.
Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u optických vad do 10 – ti pracovních dnů od převzetí dodávky. (Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již téměř veškeré palivo spálené. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním celé dodávky paliva. Reklamovaná vada spojená s palivem není porušení kupní smlouvy a není důvod k vracení reklamovaného zboží zpět prodejci.
Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě do 2 měsíců, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytými vadami se rozumí, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce, event. dehtuje. Tyto skryté vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.
Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. Odběr vzorku reklamovaného uhlí lze uskutečnit pouze za přítomnosti obou zúčastněných stran, tj. kupujícího a prodávajícího. Tyto reklamace řeší akreditované laboratoře: a) Severočeské doly a.s., útvar obchodu – pracoviště Bílina, ul. 5. května 213, 418 29 Bílina, tel.: 417 80 42 12, email: podolnikova@sdas.cz. b) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most 434 37, tel.: 476208610, fax 476706948, e-mail: vuhu@vuhu.cz. Lhůta na vyřízení je 30 dní. O průběhu reklamace se provede zápis. Forma oprávněné reklamace bude řešena finanční slevou, případně dodáním nové dodávky paliva a to v množství uznané reklamace (po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím). V případě neoprávněnosti reklamce dle výsledku laboratorního rozboru a event. mechanického přetřídění paliva hradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem kupující.
O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z akreditované laboratoře uhlí. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledů rozboru. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné.
O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z akreditované laboratoře uhlí. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledů rozboru. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné.

Vždy maximální kvalita

Naše společnost nabízí maximální kvalitu doplněnou naší ochotou, vstřícností, flexibilitou.
Výbornou dostupností a dlouholetou zkušeností.

Hnědé uhlí

Prodej uhlí, briket

Uhlí je získáváno těžbou z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se především jako palivo pro získávání tepla a energie.
Mezi nejkvalitnější uhlí v České republice se řadí Bílinské uhlí z Ledvic ze SD a.s. Doly Bílina (Ledvické uhlí), které dodávají naše uhelné sklady. Bílinské uhlí z Ledvic je nejžádanější hnědé tříděné uhlí v ČR. Ledvické uhlí je jeden z nejlevnějších způsobů vytápění, jedná se o perspektivní tuzemský zdroj energie a jeho zásoby jsou dostatečné pro náš trh a tím nevzniká závislost na dovozu ze zahraničí.

Prodej a doprava Ledvického uhlí

V našich uhelných skladech máme pro Vás k odběru uhlí a brikety. V rámci komplexního prodeje poskytujeme nákladní autodopravu na vámi určené místo za přijatelné ceny. Ceny uhlí včetně ceny dopravy naleznete v rubrice ceník. Pro více informací ohledně technické specifikace a přesné cenové kalkulace drtí nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem, nebo osobně na naší pobočce.

Hnědé uhlí kostka
Hnědé uhlí kostka Kostka
Cena - 629 kč Mám zájem
Hnědé uhlí - Ořech 1
Hnědé uhlí - Ořech 1 zrnitost 20-40 mm
Cena - 619 kč/q Mám zájem
Hnědé uhlí - ořech 2
Hnědé uhlí - ořech 2 zrnitost 10-25 mm
Cena - 609 kč/q
Mám zájem
Hnědé uhlí - ořech 2
4'' brikety REKORD Pro střední a menší topeniště.
Cena -
Mám zájem
Hnědé uhlí - ořech 2
7'' brikety REKORD Pro střední a větší topeniště
Cena -
Mám zájem

Drcené kamenivo

Drťe, štěrky

Drtě neboli drcené kamenivo (štěrk) má charakteristiku nepravidelného a ostrohranného tvaru s drsným povrchem. Toto drcené kamenivo se získává drcením větších kusů horniny. Vyrobené drtě se potom třídí na jednotlivé frakce a slouží jako finální produkt pro zásypy, gabióny, jako přísada betonových směsí, malt, asfaltů a do pokladních a drenážních vrstev.

Drtě jsou členěny dle zrnitosti, které potom odpovídají konkrétnímu použití. Např. drť při zrnitosti 0-4mm se ve většině případech využívá pro prosívky. Drť 4-8mm se používá pro zámkovou dlažbu jako podsyp, který se následně zhutní. Drť 8-16mm se využívá jako betonářský štěrk. Drť 16-32mm je vhodná jako podkladový štěrk. Uvedené členění zrnitosti je základní, avšak existují i další rozměry zrnitostí.

Prodej a doprava štěrku, drtě

V našich uhelných skladech máme pro Vás k odběru drtě (štěrk) v různých frakcích. V rámci komplexního prodeje drceného kameniva přímo poskytujeme nákladní autodopravu na vámi určené místo za přijatelné ceny. Ceny drtí (štěrku) včetně ceny dopravy drceného kameniva naleznete v rubrice ceník. Pro více informací ohledně technické specifikace a přesné cenové kalkulace drtí nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem, nebo osobně na naší pobočce.

Lomový kámen

Lomový kámen 0-64
Lomový kámen 0-64 **********
Lomový kámen 4-8
Lomový kámen 4-8 **********
Lomový kámen 8-16
Lomový kámen 8-16 **********
Lomovy kamen 16-22
Lomový kámen 16-22 **********
Matthew Cook
Lomový kámen 16-32 **********

Přírodní kamenivo drcené prach

Přírodní kamenivo drcené prach 0-8
Přírodní kamenivo drcené prach 0-8 **********
Přírodní těžené kamenivo drcené 4-8
Přírodní těžené kamenivo drcené prach 4-8 **********

Přírodní těžené kamenivo drcené

Přírodní těžené kamenivo drcené 8-16
Přírodní těžené kamenivo drcené 8-16 **********
Přírodní těžené drcené kamenivo 11-22
Přírodní těžené drcené kamenivo 11-22 **********
Přírodní kamenivo 8-16,16-22,16-32 prané
Přírodní kamenivo 8-16,16-22,16-32 prané **********
Přírodní kamenivo 8-16,16-22,16-32
Přírodní kamenivo 8-16,16-22,16-32 **********
Přírodní kámen 32-90
Přírodní kámen 32-90 **********

Písky

Pískem nazýváme směs jemných zrn horniny nebo malých kamínků. Složení písku se mění v závislosti na jeho zdroji. Písek v základním rozdělení dělíme na kopaný písek a štěrkopísek (říční a tříděný). Pro malty a omítky se ve většině případů používá velmi jemný kopaný písek, který má po vyschnutí velkou tvrdost a velkou soudržnost.

PRODEJ A DOPRAVA PÍSKU

V našich uhelných skladech máme pro Vás k odběru kvalitní písek z Polabí pro beton, maltu a dále křemičitý písek pro litý beton, dlažbu atd. v různých frakcích. V rámci komplexního prodeje písků přímo poskytujeme nákladní autodopravu na vámi určené místo za přijatelné ceny. Ceny písku včetně ceny dopravy písku naleznete v rubrice ceník. Pro více informací ohledně technické specifikace a přesné cenové kalkulace písků nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem, nebo osobně na naší pobočce.

Písek 0-4 ostrý nepraný
Písek 0-4 ostrý nepraný **********
Písek 0-4 ostrý praný
Písek 0-4 ostrý praný **********
Písek kopaný
Písek kopaný **********

Zátopové dřevo

Měkké suché dřevo

Zátopové dřevo
Zátopové dřevo **********
Zátopové dřevo
Zátopové dřevo **********

Ceník ke stažení

Ceník

Úklid pásem Cena - 350Kč
Hnědé uhlí kostka Cena - 629 kč
Hnědé uhlí - Ořech 1 Cena - 619 kč/q
Hnědé uhlí - Ořech 2 Cena - 609 kč/q
Brikety Cena - 860 kč

Vážení zákazníci, dle vašich požadavků Vám naše obchodní oddělení připraví cenovou nabídku na dodávku našich produktů a služeb. Souhrnné a aktuální ceníky produktů a služeb našem uhelným skladu ve Vědomicích jsou pro Vás níže k dispozici ke stažení.


CENÍKY KE STAŽENÍ
Ceník

Pro aktuálně rychlé zjištění jednotlivých cen a komplexních kalkulací nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře nebo využijte přímo e-mail. Pro rychlejší komunikaci nám neváhejte zavolat, např. pomocí telefonní linky dle našich kontaktních informací v sekci Kontakty ».

Obratem Vám připravíme jednotlivé ceny, nebo komplexní kalkulaci na míru našich produktů a služeb dle vaší poptávky. Např. pro hnědé uhlí (ořech 1, ořech 2, kostka), uhelné brikety (hnědouhelné a černouhelné brikety).

Dále pro veškeré sypké materiály, písek (pro beton a maltu), křemičitý písek (pro beton, zámkovou dlažbu atd.), drcené kamenivo (drtě - štěrk) a kačírek.

V neposlední řadě Vám rádi připravíme ceny a kalkulace pro služby naší silniční autodopravy, nákladní autodopravy, dopravy včetně skládání uhlí pásovým dopravníkem, přepravy nadrozměrných (nadměrných) či velkoobjemových a těžkých nákladů.

Nic pro nás není překážkou

Fotogalerie

SD Uhlí
SD Bílinské uhlí
SD Bílinské uhlí

Neváhejte nás kontaktovat na jednom z uvedených kontaktů

Kontaktní informace

Otevírací doba

Otevřeno v sezoně pro vozíky:

Středa:
08:00 – 09:00 / 15:00 - 16:00

Sobota:
08:00 – 12:00


Pracovní doba se může v závislosti na ročním období měnit.

Doporučujeme před osobním odběrem nebo návštěvou zavolat.

+420 608 101 422
info@uhlivanek.cz
Chodouny 411 71
GPS 50.471775, 14.255692

Máte nějaké otázky?

Potřebujete poradit nebo se chcete dozvědět něco víc?